Państwowa Komisja Wyborcza PKW numer

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji:
  • Data modyfikacji: 2022-08-23 13:56:01
Państwowa Komisja Wyborcza PKW telefon

Państwowa Komisja Wyborcza kontakt telefoniczny. Państwowa Komisja Wyborcza numer telefonu. PKW delegatury kontakt telefoniczny. PKW lokalizacja. PKW email.

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza w skrócie PKW jest to organ wyborczy, który przeprowadza wybory do sejmu oraz senatu, a jej działalność określona jest w kodeksie wyborczym. Na stronie internetowej zainteresowani mogą dowiedzieć się jakie były wyniki wyborcze PKW, sprawdzić frekwencje wyborów czy zapoznać się z komitetami wyborczymi.

PKW kontakt

Kontakt z Państwową Komisją Wyborczą możliwy jest na kilka sposobów. Zainteresowani kontaktem mogą kontaktować się z jednym z prawie 50 delegatur znajdujących się na terenie całej Polski jak również z centralą PKW znajdującą się w Warszawie.

Kontakt ten możliwy jest zarówno poprzez numer telefonu PKW jak i również bezpośrednio odwiedzając placówkę Państwowej Komisji Wyborczej w jednej z delegatur. Kontakt możliwy jest również poprzez wiadomości wysyłane poprzez pocztę elektroniczną jak również system e-PUAP przy wykorzystaniu ESP.

Kontakt z PKW możliwy jest za pomocą następujących sposobów:

  • Telefonicznie
  • Osobiście w jednej z delegatur
  • Poczta elektroniczna
  • System e-PUAP

Kontakt telefoniczny PKW

Kontakt telefoniczny z centralą PKW zainteresowani mogą nawiązać poprzez podany niżej numer telefonu PKW. Infolinia dostępna jest w godzinach urzędowania czyli od godziny 8:15 do godziny 16:15. Koszt połączenia z infolinią PKW zgodny jest z obowiązującą taryfą operatora dzwoniącego.

PKW centrala telefon: 22 243 03 00

Poniżej znajdują się numery telefonów do wybranych delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

KBW Warszawa numer telefonu: 22 243 08 00

KBW Wrocław infolinia: 71 343 92 59

KBW Poznań numery kontaktowe: 61 854 13 35 oraz 61 677 16 79

Lokalizacje delegatur PKW

Szczegółowe informacje na temat lokalizacji delegatur zainteresowani mogą sprawdzić na stronie internetowej pkw.gov.pl. Poniżej znajdują się wybrane adresy delegatur.

PKW siedziba w Warszawie: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

KBW Warszawa adres: Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 WARSZAWA

KBW Wrocław siedziba: ul. Podwale 28 (parter), 50-040 Wrocław

KBW Poznań siedziba: ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań

Poczta elektroniczna

W celu kontaktu poprzez pocztę elektroniczną zainteresowani powinni kontaktować się z centralą PKW lub jedną z delegatur. Poniżej znajdują się wybrane adresy email PKW.

PKW siedziba email: [email protected]

KBW Warszawa email: [email protected]

KBW Wrocław email: [email protected]

KBW Poznań email: [email protected]