Sanepid numer

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji:
  • Data modyfikacji: 2022-07-13 13:31:56
Sanepid telefon

Aktualne dane kontaktowe Sanepidu - numer telefonu, adres e-mail, pełny adres korespondencyjny, adres skrytki ePUAP. Numer telefonu Sanepidu dostępny na stronie.

Co to jest Sanepid?

Sanepid (Państwowa Inspekcja Sanitarna, w skrócie PIS) jest to instytucja zajmująca się zadaniami z zakresu zdrowia publicznego. Sprawuje ona kontrolę i nadzór nad higieną różnych dziedzin życia. W zakresie jej obowiązków znajduje się także gromadzenie danych epidemiologicznych dotyczących nielicznych chorób.

Sanepid dane kontaktowe

Sanepid udostępnia obywatelom wiele różnych form kontaktu z infolinią takich jak:

  • numer telefonu,
  • adres elektronicznej poczty internetowej (e-mail)
  • pełny adres korespondencyjny (kontakt bezpośredni),
  • adres skrytki ePUAP.

Niestety Sanepid nie udostępnia własnego formularza kontaktowego. Użycie internetowego chatu z konsultantem też nie jest możliwe.

Sanepid numer telefonu

Sanepid (Główny Inspektorat Sanitarny) posiada swój własny numer telefonu dostępny publicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15.

Numer telefonu kontaktowego: +48 22 34 53 300

Sanepid adres e-mail

Dla osób korzystających z elektronicznej poczty internetowej (e-mail) podano następujący adres: [email protected].

Oprócz adresu e-mail, obywatele mogą skorzystać z jednego z poniższych adresów ePUAP:

GIS/skrytka
GIS/SkrytkaESP

Osoby głuchonieme mogą skorzystać z połączenia z tłumaczem jeżyka migowego online dostępnego na stronie internetowej.

Sanepid adres

Główny Inspektorat Sanitarny znajduje się w Warszawie (03-729) na ulicy Targowej 65.