Niebieska Linia Numer

  • Kategoria: inne

  • Data publikacji:
  • Data modyfikacji: 2022-07-14 11:49:57
Niebieska Linia Telefon

Aktualne dane kontaktowe Niebieskiej Linii - numery telefonów, adres e-mail, pełny adres korespondencyjny, chat z konsultantem, numer fax. Numer telefonu Niebieskiej Linii na stronie.

Co to jest Niebieska Linia?

Niebieska Linia jest to program Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który od 25 lat przeciwdziała w szeroko pojętym zakres przemocy w rodzinach i placówkach oświatowych. Ich misją jest zmiana relacji interpersonalnych dotychczasowo opartych na dyskryminacji i przemocy w rodzinie.

Niebieska Linia Dane Kontaktowe

Niebieska Linia udostępnia swoim osobom potrzebującym pomocy kilka różnych form kontaktu z infolinią takich jak:

  • numery telefonów,
  • adres elektronicznej poczty internetowej (e-mail),
  • numer faks,
  • pełny adres korespondencyjny,
  • internetowy chat z konsultantem.

Niestety Niebieska Linia na swojej stronie nie oferuje żadnego formularza kontaktowego.

Niebieska Linia Numer Telefonu

Kontakt z Niebieską Linią można uzyskać, dzwoniąc na jeden z poniższych numerów telefonów.

Numer telefonu do sekretariatu: (+48) 22 824-25-01
(Sekretariat dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00)

Numer telefonu komórkowego: 22 668-70-00

Niebieska Linia Adres E-mail

Dla osób korzystających z elektronicznej poczty internetowej (e-mail) został przygotowany dedykowany adres: [email protected]

Należy wspomnieć, że Niebieska Linia na swojej stronie internetowej posiada internetowy chat z konsultantem, na którym w szybki i prosty sposób możliwe jest otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie.

Dostępny jest także kontakt za pośrednictwem numeru faks: 22 823-96-64

Niebieska Linia Adres Korespondencyjny

Instytut Psychologii Zdrowia “Niebieska Linia” znajduje się w Warszawie (00-023) na ulicy Widok 24.