TUW numer

  • Kategoria: ubezpieczenia

  • Data publikacji:
  • Data modyfikacji: 2022-07-12 16:26:56
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW telefon

Aktualne dane kontaktowe TUW - numery telefonów, adres e-mail, pełny adres korespondencyjny, formularz zgłoszenia szkody. Numer telefonu TUW dostępny na stronie internetowej.

Co to jest TUW?

TUW (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) jest to pierwsze ogólnopolskie towarzystwo ubezpieczające swoich członków na zasadzie wzajemności w powojennej Polsce. Za początek działalności Towarzystwo uważa się datę 16 marca 1992 roku, w którym to wystawiono pierwszą polisę.

TUW dane kontaktowe

TUW udostępnia swoim klientom wiele różnych form kontaktu z infolinią takich jak:

  • numery telefonów,
  • adres elektronicznej poczty internetowej (e-mail),
  • pełny adres korespondencyjny (kontakt bezpośredni),
  • formularz zgłoszenia szkody.

TUW numer telefonu

TUW posiada kilka różnych numerów telefonów kontaktowych w zależności od tematu rozmowy. Numery zostały wyszczególnione poniżej:

Siedziba TUW “TUW”: +48 22 649 73 87

Contact Center: +48 22 545 39 50

Centrum Alarmowe Assistance:
dla umów ubezpieczenia zawartych od dnia 01.01.2020 r.: +48 22 741 39 50
dla umów ubezpieczenia zawartych do dnia 31.03.2020 r.: +48 22 522 66 22, + 48 22 563 11 31

Połączenia są płatne zależnie od taryfy operatora.

TUW e-mail

Kontakt za pomocą elektronicznej poczty internetowej (e-mail) dostępny jest pod adresem: [email protected].

Należy rozważyć także skorzystanie z internetowego formularza zgłoszenia szkody, który w prosty i intuicyjny sposób poprowadzi użytkownika przez ten proces.