Urząd Patentowy numer

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji:
  • Data modyfikacji: 2022-08-29 16:56:26
Urząd Patentowy telefon

Numer telefonu na infolinie Urząd Patentowy. Urząd Patentowy kontakt telefoniczny. Urząd Patentowy adres. Opłaty w Urzędzie Patentowym. Infolinia Urząd Patentowy.

Urząd patentowy kontakt

Osoby zainteresowane kontaktem z urzędem patentowym mogą korzystać z wielu sposobów udostępnianych przez ten urząd, a są to między innymi:

  • Lokalnie w budynku Urzędu
  • Telefonicznie
  • Za pomocą faksu
  • Poprzez pocztę elektroniczną
  • Formularz kontaktowy
  • Kontakt telefoniczny
  • Skrytkę ePUAP

Kontakt telefoniczny z urzędem patentowym możliwy jest poprzez kilka numerów telefonów. Każdy z nich pozwala na kontakt z innym pracownikiem Urzędu, który posiada odpowiednie kompetencje w danym temacie.

Telefon: 22 579 05 55

Pozwala na kontakt z Centrum Informacji o Ochronie Własności intelektualnej, którego zadaniem jest udzielenie informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej. 
Kontakt ten możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Kontaktować z Centrum Informacji o Ochronie Własności intelektualnej zainteresowane osoby mogą również poprzez podany poniżej adres email.

Email: [email protected] 
Faks: (22) 579 00 01

Telefon: (22) 579 00 50

Pozwala na kontakt z rzecznikiem prasowym Urzędu Patentowego.

Kontakt z inspektorem ochrony danych Urzędu Patentowego dostępny jest poprzez widoczny poniżej numer telefonu.

Inspektor ochrony danych telefon: (22) 579 00 50

Formularz kontaktowy

Kontakt z Urzędem Patentowym możliwy jest również za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej uprp.gov.pl. Formularz ten pozwala wybrać jeden z tematów, uzupełnić swój adres email na który zostanie przesłana odpowiedź od Urzędu Patentowego oraz uzupełnić treść wiadomości. W celu ochrony przed spamem urząd zastosował zabezpieczenie polegające na konieczności rozwiązania prostego zadania matematycznego przed wysłaniem formularza.

Adres Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy RP 
al. Niepodległości 188/192 
00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203

Kod pocztowy dla przesyłek kurierskich: 00-608 Warszawa

Urząd Patentowy pracuje w godzinach 8:00 – 16:00, ale umożliwia on również możliwość osobistego składania korespondencji po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy. Korespondencje można dostarczyć do portierni o dowolnej porze dnia.

Opłaty w Urzędzie Patentowym

Opłaty należy wpłacać na podane na stronie uprp.gov.pl konto bankowe. Przed dokonaniem wpłaty należy zweryfikować czy numer rachunku bankowego zgadza się z tym udostępnionym na witrynie internetowej urzędu. Należy również pamiętać, że Urząd Patentowy przyjmuje jedynie wpłaty w Polskiej walucie.