Polski Fundusz Rozwoju numer

  • Kategoria: usługi

  • Data publikacji:
  • Data modyfikacji: 2022-07-28 10:57:52
Polski Fundusz Rozwoju telefon

Polski fundusz rozwoju PFR infolinia. PFR kontakt. PFR numer telefonu na infolinie. PFR Tarcza 1.0 oraz 2.0. PFR kontakt telefoniczny. PFR Nieruchomości.

PFR – Polski fundusz rozwoju

Polski fundusz rozwoju skierowany jest zarówno do małych firm oraz startupów jak również do Firm zagranicznych. Działanie funduszu polega na inwestycjach infrastrukturalnych, innowacji czy rozwoju przedsiębiorczości polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw.

Do finansowanych podmiotów można zaliczyć

  • Duże firmy
  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Startupy
  • Klientów indywidualnych
  • Firmy zagraniczne
  • Samorządy i sektor publiczny

 

Polski fundusz rozwoju oferuje pomoc przedsiębiorstwom na wielu płaszczyznach.

PFR tarcza, PFR tarcza 2.0 Oferując pomoc przedsiębiorstwom przetrwanie okresu pandemii.

Bankowość PFR ułatwiając pozyskiwanie finansowania na korzystnych warunkach poprzez factoring czy restrukturyzację.

Ubezpieczenia PFR zabezpieczając transakcje handlowe przy pomocy szerokiej gamy ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych.

Inwestycje PFR inwestując w długoterminowy, zrównoważony rozwój za pomocą funduszy inwestycyjnych.

Rozwój przedsiębiorczości PFR doradzając w jaki sposób rozwijać firmę w celu zwiększenia jej wartości na rynku poprzez dworactwo, dotacje oraz szkolenia.

Handel i inwestycje zagraniczne PFR wspierając realizację projektów za granicą oferując dworactwo, czy promocje inwestycji poza granicami kraju.

W skład grupy PFR wchodzi wiele instytucji rozwoju takich jak:

PFR Ventures - Instytucja zajmująca się zarządzaniem funduszami, które inwestują w zespoły Venture Capital oraz Private Equity.

PFR TFI - Spółka zajmuje się zarządzaniem funduszy specjalistycznych w tym nieruchomościami

PFR Nieruchomości - Instytucja odpowiedzialna za zwiększenie dostępności mieszkaniem na wynajem.

PFR Portal PPK - Spółka odpowiedzialna za przekazywanie wiedzy o PPK. Udostępnia ona wszelkie aktualności oraz kalkulator korzyści.

ARP - Firma zajmująca się udostępnianiem terenów inwestycyjnych wewnątrz Stref Ekonomicznych.

BGK - Jest to państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego, który daje możliwość uczestnictwa w projektach o niespotykanej specyfice skali.

KUKE - Spółka odpowiedzialna za bezpieczeństwo przedsiębiorstw. Zabezpiecza ona wymiany handlowe zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

KUKE Finance - Spółka, której celem jest finansowanie spółek w ramach factoringu.

PAIH - Spółka zajmująca się wprowadzaniem zagranicznych przedsiębiorstw na rynek Polski

PARP - Agencja, której celem jest zwiększenie rozwoju regionalnego, wspierając innowacyjne działalności.

PFR kontakt

Grupa PFR Kontakt

Grupa PFR telefon: +48 22 703 43 00

Grupa PFR e-mail: [email protected]

Czat online Grupa PFR dostępny na stronie pfr.pl

PFR Ventures kontakt

PFR Ventures telefon: +48 22 274 23 73

PFR Ventures e-mail: [email protected]

PFR TFI kontakt

PFR TFI telefon: 800 800 120

PFR TFI e-mail: poprzez formularz znajdujący się na stronie pfrtfi.pl

PFR Nieruchomości kontakt

PFR Nieruchomości telefon: +48 22 246 62 10

PFR Nieruchomości e-mail: [email protected]

Zgłoszenia gruntów oraz nieruchomości

PFR Nieruchomości telefon: +48 502 630 582

PFR Portal PPK kontakt

PFR Portal telefon sekretariat: 22 299 23 84

PFR Portal telefon infolinia: 800 775 775

PFR Portal e-mail: [email protected]

ARP kontakt

ARP telefon: +48 22 695 36 00

ARP e-mail: [email protected]

BGK kontakt

BGK telefon: 801 598 888

BGK telefon: +48 22 599 8888

BGK e-mail: [email protected]

KUKE kontakt

KUKE telefon: +48 22 108 99 70

KUKE telefon: 801 060 106

KUKE e-mail: [email protected]

KUKE Finance kontakt

KUKE Finance telefon: +48 22 233 07 08

KUKE Finance e-mail: [email protected]

PAIH kontakt

PAIH telefon: +48 22 334 98 00

PAIH email: [email protected] lub [email protected]

PARP kontakt

PARP telefon: 801 332 202 

PARP telefon: +48 22 574 07 07